web optimitzada per Firefox
  barrinant    

Barrinar
Pensar i considerar un assumpte amb atenció i molta cura per estudiar-lo i comprendre'l bé.

Mostrar
Exposar alguna cosa a la vista d'algú: 

exposar,
ensenyar,
exhibir,
exterioritzar,
demostrar,
revelar,
evidenciar,
expressar o manifestar una qualitat, un sentiment o un estat

 

                       
 

© Anna Riba i Jordi Batalla, 2009