Exposició Artesania i Societat

Exposició inaugural del nou centre d’Artesania Catalunya

Amb motiu de la inauguració del nou centre d’Artesania Catalunya es va encarregar la creació d’una exposició al dissenyador Blai Puig. Per a mostrar la importància de l’artesania en la nostra societat, Puig va demanar a personatges rellevants de la cultura, la societat i la política catalana que li facilitessin la seva peça d’artesania predilecta i que raonessin el per què. L’exposició ocupa la sala principal d’exposicions de la seu, les peces cedides s’ubiquen en diferents contenidors segons la seva mida: vitrines, cilindres tancats i retro il·luminats o bases d’alumini retro il·luminades.

Client
Artesania Catalunya

Lloc
Seu Artesania Catalunya, Barcelona

Data
2005

Comissari
Blai Puig

Disseny espai
Blai Puig + Oriol LLach

Col·locació de les peces
Anna Riba