Inici

La botiga, eina pedagògica, comunicativa i generadora de beneficis per al Museu

Converteix la botiga en l’aparador del museu i prolonga l’experiència del visitant, T’AJUDEM?

1

Potencia

La botiga com a suport al Museu

1

Potencia

La botiga com a suport al Museu

La il·luminació, el color, la distribució del mobiliari, la col·locació del producte, són alguns dels factors que influencien en la venta.

Si vols canviar el concepte de la botiga, segueix el programa POTENCIA LA BOTIGA EN 3 PASSOS i en menys d’una setmana tindràs una botiga diferent:

1. Qüestionari a omplir pel propi museu sobre l’estat actual de la botiga.

2. Reunió “in situ” i visita de la botiga per comentar els temes mencionats al qüestionari, sessió amb les persones implicades a la botiga: direcció, persona responsable de la botiga, personal… Anàlisis visual del potencial de la botiga (Revisió metòdica i minuciosa de la botiga utilitzant el nostre llistat de Revisió de Botiga de Museu).

3. Definir recomanacions, elaboració i entrega del pla de millora de la botiga.

2

Actualitza

La botiga sempre vigent

2

Actualitza

La botiga sempre vigent

Vols donar puntualment a la botiga una atmosfera diferent?

La botiga del museu ha de ser dinàmica: una nova exposició, les diferents campanyes (Nadal, Setman Santa, estiu…), producte nou ò una promoció, són perfectes per poder fer una bona intervenció, estudiada i tenint en compte tots les factors que intervenen, des del nombre de visitants, l’estacionalitat, el tipus de producte…

Si vols una intervenció a mida segueix el programa ACTUALITZA LA BOTIGA:

1. Definim conjuntament les necessiats de la botiga.

2. Dissenyem i desenvolupem la/les intervenció/ons.

3. Documentem el calendari d’actuació.

4. Realitzem la intervenció “in-situ”

3

Renova

La botiga més visible

3

Renova

La botiga més visible

La botiga comunica amb el mateix llenguatge que el del Museu? S’ha queda petita o vols fer-la més visible? Heu anat incorporat mobiliari segons necessitats?

La botiga és un espai dinàmic i ha d’evolucionar, ha de ser el reflexe del Museu per reviure l’experiència. La ubicació, la senyalètica, la il·luminació, el mobiliari, el recorregut… ha d’estar al servei del producte, record material de la visita al Museu.

El programa  Renova la botiga consisteix en:

1. Definir les necessitats que ha de resoldre la botiga.

2. Estudiem i analitzem l’espai per dissenyar la botiga oferint la millor experiència pel visitant.

3. Entreguem la documentació del projecte botiga per entregar-lo en el temps acordat.

4. Seguim el calendari de planificació per entregar la botiga, a punt d’obrir!

4

Producte

El producte, record del Museu

4

Producte

El producte, record del Museu

El producte de la botiga allarga l’experiència del Museu? Vens els que el client vol comprar?

La venta de producte no només ha de generar beneficis (objectiu de la botiga) sinó que ha de reflectir la missió del Museu i explicar territori. T’ajudem a desenvolupar nou producte per la botiga i/ò fer una selecció de producte amb el criteri per aconseguir una botiga amb èxit.

El programa Producte consisteix en:

1. Analitzem  les famílies de producte existents a la botiga i estudiem el briefing entregat, per proposar el producte adient.

2. Proposta de disseny gràfic i aplicació de la imatge al producte escollit . Seleccionem conjuntament  el/s proveïdor/s que produiran el producte.

3. Entreguem la informació del desenvolupament gràfic del producte per entregar-lo en el temps acordat.

4. Supervisió, seguiment i control de producció.

Analitzem la botiga del Museu

Subscriu-te a la nostra newsletter, i descarrega’t les
“19 reflexions per aconseguir una botiga de museu amb èxit”.


Testimonis

“Treballar amb Barrinadisseny es fàcil i enriquidor doncs en cada trobada sorgeix una nova mirada per poder solucionar les qüestions expositives de producte, de packaging, de comunicació, de venda.”

Mònica Porta Cap de Difusió i Esdeveniments. Consorci del Patrimoni de Sitges