Expositor d’obra gràfica a la Fundació Miró

Millora de l'expositor d'obra gràfica en venta

L’encàrrec és millorar l’exposició d’obra gràfica a la venta, unes enormes vitrines protegides per un gran i pesat vidre, que precisava de l’ajuda de l’equip de manteniment de la Fundació per accedir a l’obra, l’interior d’aquestes amb una base folrada de tela presentaven una sèrie de desordenats forats conseqüència de les difernts fixacions dels quadres. Davant d’aquests dos clars impediments per mostrar correctament l’obra gràfica, concebem aquest expositor com a un gran marc que conté una  base amb una trama ordenada perforada que permet fixar l’obra gràfica allà on calgui. També es dissenya la cartelleria a fi d’oferir la informació sobre l’obra.

Client
Fundació Joan Miró

Lloc
Barcelona

Data
2012

Disseny
barrinadisseny

Fusteria
Invenntia