Llanes, el abrazo del mar

Concepte de l'exposició i disseny 3D

Exposició permanent que porta per títol “Llanes, el abrazo del mar”. Una mostra pedagògica i dinàmica, centrada en l’estreta relació dels llaniscos (habitants del poble de Llanes) amb el mar. L’exposició s’estructura en dues plantes. La primera, agençada per a donar la sensació del fons del mar, es titula “Historias sumergidas” i està dedicada en gran part a la història de la caça de la balena i la llarga tradició que va tenir en aquest municipi i en els ports del Cantàbric. El segon nivell, que porta per títol “Entre el cielo y el mar”, està dedicat a la història del poble, les embarcacions antigues, l’emigració a Amèrica i la indústria conservera.

Client
Ajuntament de Llanes + Stoa

Lloc
Llanes

Data
2000

Disseny i concepte de l'espai
Jordi Batalla + Estudi 66

Producció
Stoa